Video của ngày
Ngày 06 tháng 02 năm 2017
Videographer ART-RECORD | Andrii Danchuk
Lviv, U-crai-na
0
14
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
10
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Блаженство на земле | Павел и Неля

Какие слова можно сказать любимому человеку в самый важный для обоих день в жизни? ... Именно такие, которые нужно говорить каждый день на протяжении всей супружеской жизни ....
www.art-record.te.ua | ART-RECORD
Нам важно сохранить ваши кадры из жизни в такой последовательности, которая будет напоминать вам про самые счастливые моменты.
#артрекорд #artrecord #artrecordwork #artrecordvideo

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập