Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/03/2018
Video của ngày
Ngày 08 tháng 02 năm 2015
Videographer ART-RECORD | Andrii Danchuk
Lviv, U-crai-na
0
14
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
10
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

The TWINS #3 , Ternopil (3 of 6) | Двоє #3

worldwidevideography, aeroproduction, wedding video
www.art-record.te.ua
worldwidevideography, aeroproduction, wedding video
www.art-record.te.ua
Нам важно сохранить ваши кадры из жизни в такой последовательности, которая будет напоминать вам про самые счастливые моменты. Работаем по всей Украине и за ее границами!
Предлагаем видеосъемку:
- аэросъемка
- свадебная, лавстори
- рекламная, имиджевая
- музыкальыне проморолики и видеоклипы
- социальные ролики
- документальные фильмы
#артрекорд #artrecord #artrecordwork #весілля #wedding #weddingday #тернополь #тернопіль #україна #украина #weddingfilm #weddingvideo #aeroproduction #aero #аэросъем

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập